[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

April 10th, 2017: MUKHTAR

Definition: not available

Anagrams: (none)

Hooks: mukhtarS

Ana-hooks: (none)

'Typos': (none)

Blana-grams: Futhark kaShrut khurtaS mauthEr muSkrat traNkum tuShkar

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah am amu ar ark arm art arum at auk ha ham hark harm hart hat haut hm hum huma hurt hut ka kam kart kat khat khurta kraut kurta ma mak mar mark mart mat math maut mu mura murk mut rah raku ram rat rath ratu rukh rum rut ruth ta tahr tak tam tar tau thar tharm thru thrum tram tum turk turm uh um ur ut uta


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024