[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

December 27th, 2012: KABBALAH

Definition: KABBALAH*KABBALAHS n cabala

Anagrams: (none)

Hooks: kabbalahS

Ana-hooks: (none)

'Typos': cabbalah kabbalas

Blana-grams: (none)

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aah aal ab aba abaka abb abba ah aha al ala alb alba ba baa baal baba babka bablah bah bal balk blab blah ha haka ka kab kabab kabala kabbala kahal la lab lah lakh


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024