[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

September 23rd, 2007: PIAN

Definition: PIAN*PIANS n a tropical disease

Anagrams: nipa pain pina

Hooks: Apian pianO pianS

Ana-hooks: apiAn apinG inapT Lapin nipaS painS painT paniC paniM paTin paVin pinaS pinNa pinTa pLain Spain Spina

'Typos': pain pean pial pias pina pion pirn plan

Blana-grams: aGin ainE ainS aiRn aKin aMin aniL aniS anTi aYin Bani Cain Capi Fain Gain Hain inIa Kain Kina Knap Lain Main Mani Mina naiF naiK naiL naiN naOi napA napE napS naZi nEap nipS paDi paiD paiK paiL paiR paiS panD panE panG panS panT paWn pEin pEni piCa piKa piLa piMa pinE pinG pinK pinS pinT pinY piPa piTa pUna pYin Rain Rani Sain Snap Snip Span Spin Tain Unai Vain Vina Wain

Extensions: pianIC pianOS pianINO pianISM pianIST SALOpian SALpianS UTOpianS pianETTE pianINOS pianISMS pianISTE pianISTS CYCLOpian DYSTOpian SUBTOpian THESpianS pianETTES pianISTES pianISTIC pianOLIST CACOTOpian SALpian(S) UTOpian(S) pianISSIMI pianISSIMO pianOFORTE pianOLISTS CORNUCOpian FORTEpianOS MALAPROpian PORNOTOpian THESpian(S) UTOpianISED UTOpianISER UTOpianISMS UTOpianIZED UTOpianIZER pianISSIMOS pianOFORTES UTOpianISERS UTOpianIZERS FORTEpianISTS FORTEpianO(S) UTOpianISE(S) UTOpianISM(S) UTOpianIZE(S) pianISTICALLY FORTEpianIST(S)

Sub-anagrams: ai ain an ani in na nap nip pa pan pi pia pin


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024