[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

September 16th, 2007: ISBA

Definition: ISBA*ISBAS n a Russian log hut

Anagrams: bias

Hooks: isbaS

Ana-hooks: abiEs abRis absiT baiLs baiTs basiC basiL basiN basiS basSi biMas iaMbs Labis Nabis Obias Rabis sabiN sabiR saHib Tabis

'Typos': (none)

Blana-grams: abAs abBs abiD abOs abRi abYs aiAs aiDs aiLs aiMs aiNs aiRs aiTs aLbs aMis aNis aRbs aRis asCi aXis baAs baCs baDs baGs baiL baiT baLs baMs baNi baNs baPs baRs basE basH basK basS basT baTs baYs biBs biDs biGa biGs biMa biNs biOs bisE bisH bisK biTs bOas bRas bRis Cabs Dabs Dais Dibs Disa Fibs Gabs Gibs iaMb ibIs iTas Jabs Jibs Kabs Kais Labs Libs Mibs Nabs Nibs Obas Obia Obis Pais Pias Rabi Rais Rias Ribs sabE sabS saDi saiC saiD saiL saiM saiN saiR saiS saKi saRi saTi sCab siaL sibB sibS siDa siKa siMa sLab sNab sNib sTab sUba sWab Tabi Tabs Tais Vias Vibs Visa Wabs

Extensions: DisbaNDED DisbaR(S) DisbaRKED DisbaRRED DisbaND(S) DisbaNDING DisbaRK(S) DisbaRKING DisbaRRING AMPHisbaENA DisbaNDMENT MisbaLANCED AMPHisbaENAS DisbaNDMENTS DisbaRMENT(S) MisbaLANCE(S)

Sub-anagrams: ab abs ai ais as ba bas bi bis is sab sai si sib


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023