[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

June 12th, 2003: TELE

Definition: TELE*TELES n a television set

Anagrams: leet teel

Hooks: Stele teleS teleX

Ana-hooks: Betel elAte eleCt elIte elUte Fleet Gleet leetS letHe Relet Sleet Steel teelS telAe

'Typos': dele pele tale teel tela tell tels tile tole tule

Blana-grams: Alee Beet Belt Blet Celt Cete Deet Delt eelS eelY elSe Feel Feet Felt Fete Flee Gelt Glee Heel Jete Keel Keet Kelt lAte leDe leeK leeR leeS leFt leKe leNt lePt leSt letS lIte lUte Meet Melt Mete Peel Pelt Reel Rete Seel tAel teAl teeD teeM teeN teeS tHee tRee tWee tYee Weel Weet Welt

Extensions: SteleS teleDU teleGA EUStele GAteleG KANtele NOteleT SteleNE teleCOM teleDUS teleFAX teleGAS teleMAN teleMEN teleOST teleRAN teleSES teleSIS teleSM# teleXED teleXES DAteleSS EUSteleS GAteleGS GAteleSS HOSteleD HOSteleR KANteleS LINteleD MANteleT MAteleSS NOteleSS NOteleTS PLAteleT STAteleT VOteleSS teleCAST teleCINE teleCOMM teleCOMS teleCON# teleFILM teleGONY teleGRAM teleMARK teleOSTS telePATH telePIC# telePLAY telePORT teleRANS teleRGY# teleSHOP teleSMS# teleSTIC teleTEX# teleTEXT teleTHON teleTYPE teleVIEW teleVISE teleWORK teleXING BATteleD# BATteleR# BAteleSS# BAteleUR# CLIENtele ENteleCHY GRAteleSS HAteleSS# HOSteleRS MANteleTS MONOStele PLAteleSS PLAteleTS RIteleSS# SAteleSS# STAteleSS STAteleTS TASteleSS WIteleSS# teleCASTS teleCHIR# teleCINES teleCOMMS teleCONS# teleCOPY# teleFAXED teleFAXES teleFILMS teleGENIC teleGONIC teleGRAMS teleGRAPH teleMARKS teleMETER teleMETRY teleOLOGY teleONOMY (and 291 more)

Sub-anagrams: eel el et lee let te tee tel


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021