[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

January 27th, 2018: LAMIA

Definition: LAMIA*LAMIAS*LAMIAE n a female demon

Anagrams: (none)

Hooks: lamiaE lamiaS

Ana-hooks: aliSma almaiN amElia aNimal aUmail Baalim Calami Calima Camail imPala Kalmia Kamila lamiNa maNila Salami

'Typos': labia zamia

Blana-grams: aaliI aGami aGila alamO alaRm aliaS aliYa almaH almaS amaiN amiaS amiGa amlaS amNia aNima aRmil aUmil aVail aXial Claim Email Halma Hamal Kalam laaRi laiKa lamaS laNai liaNa limaN limaS limaX limBa limMa limPa lLama maFia mailE mailL mailS malaR malaX maliC maliK maliS malVa maNia maRia miaUl milIa milPa Ramal Salmi Talma Tamal Ulama

Extensions: EPITHAlamia PROTHAlamia

Sub-anagrams: aa aal ai aia ail aim al ala alma am ama ami amia amla la lam lama li lima ma maa mail mal mali mi mil


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024