[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 13th, 2015: AMAUTI

Definition: AMAUTI*AMAUTIS n amautik

Anagrams: (none)

Hooks: amautiK amautiS

Ana-hooks: timaRau

'Typos': (none)

Blana-grams: amRita amuSia atRium autiSm maKuta maNitu maNtua tamaRi taTami tRauma uLtima Yautia

Extensions: amautiKS

Sub-anagrams: aa ai aim ait am ama ami amia amu at atma it ma mat maut mi mu mut ta tam tau ti tui tum um ut uta


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024