[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 23rd, 2009: SAMBHUR

Definition: SAMBHUR*SAMBHURS n sambar

Anagrams: rhumbas

Hooks: sambhurS

Ana-hooks: ambushEr hamburGs

'Typos': sambhar

Blana-grams: barIums brahmAs burKhas bushmaN hamburG Kurbash Labrums Lumbars maYbush mIhrabs murRhas mushraT rhamNus rhOmbus samburS Tamburs Tarbush

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ab abs ah ahs am ambush amu amus ar arb arbs arm arms ars arum arums as ash ba bah bam bams bar barm barms bars bas bash bra bras brash brush buhr buhrs bum bums bur bura buras burs bursa bus bush ha habu habus ham hams harm harms has hm hub hubs hum hums ma mar mars marsh mas mash mu mura muras mus mush rah ram rams ramus ras rash rhumb rhumba rhumbs rhus rub rubs rum rumba rumbas rums rush sab sambur sau sh sha sham shrub shura sub suba subah sum sura surah uh um umbra umbras ums urb urbs ursa us


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024