[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

August 21st, 2018: KHAMSIN

Definition: KHAMSIN*KHAMSINS n a hot, dry wind

Anagrams: (none)

Hooks: khamsinS

Ana-hooks: (none)

'Typos': (none)

Blana-grams: Dankish haEmins hankiEs haRmins hEminas kamsinS kashmiR khanUms kinEmas kinsmaN knaVish makinGs maLkins manNish mashinG mashLin maskinG maWkins maWkish mikVahs mOnkish Rankish shakinG shaminG shiPman snakiSh

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahs ai aim aims ain ains ais akin am ami amin amins amis an ani anis ankh ankhs as ash ask ha haik haiks hain hains hakim hakims ham hams han hank hanks has hask hi him hin hins his hisn hm in ink inks ins is ish ism ka kai kaim kaims kain kains kais kam kami kamis kamsin kans kas khan khans khi khis kin kina kinas kins kisan kish knish ma maik maiks main mains mak maks man mani manis mans mas mash mask mi mina minas mink minks mis mna mnas na nah naik naiks nam nams nas nim nims nis sai saim sain saki sam san sank sh sha sham shan shank shim shin si sika sim sima sin sinh sink ska ski skim skin sma smaik


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024